SELECT data, d1.nazwa, d2.nazwa, m.bramki1, m.bramki2, ROUND(AVG(jedynka),2), ROUND(AVG(remis),2), ROUND(AVG(dwojka),2), k1.flaga, k2.flaga, m.id, k1.id_kraju, k2.id_kraju, f.link FROM reprezentacje_mecze AS m LEFT JOIN reprezentacje_turnieje_fazy AS f ON m.idFazy=f.id LEFT JOIN reprezentacje AS d1 ON m.idDruzyny1=d1.id LEFT JOIN kraje AS k1 ON d1.idKraju=k1.id_kraju LEFT JOIN reprezentacje AS d2 ON m.idDruzyny2=d2.id LEFT JOIN kraje AS k2 ON d2.idKraju=k2.id_kraju LEFT JOIN reprezentacje_kursy AS k ON k.idMeczu=m.id WHERE m.idTurnieju= GROUP BY m.id ORDER BY m.data
Copyright © 2009 boisko.info - Statystyki piłkarskie. Wszystkie prawa zastrzeżone.